To su vrlo ?esto to?no tenisice ljudi koji ska?u 1 priliku potpuno novi, a da zapravo ništa ne slijede. Može li se možda privu?i prema bezvrijednom “Fool’s Goldu” modernom danu, sa svojim obe?anjima o trenutnom bogatstvu i dodatnoj potrošnji novca.

U tih 19 utakmica, Schilling je otišao na 11-2 Zlatne guske s 2.33 godinom. Samo jedan baca? u povijesti online igre sa stotinu putni?kih izmjena u post sezoni ve? je uspostavio bolji ERA, tipi?no doigravanja, a nitko nije prilagodio svojoj pobjedni?koj prilici.

Razli?ite izmjene su: 100 dolara po satu omotnica; $ 500 osoba za podnošenje obrazaca na vašem osobnom ra?unalu; ili kupnjom unaprijed izra?enog web mjesta i sjede?i desno dok promatrate ispunjavanje bankovnog ra?una.

Svjedo?anstva apsolutno nema slike – “Radila sam ?uda za mene.” Nema slike vezane. Prekrasno svjedo?anstvo, moglo bi se pomalo nalaziti u Tomu u Tom i Jerry showu. Svatko tko želi svjedo?iti o uspjehu je ponosna slika susreta s njom. Bez slike. Ne idi. Vrlo scammer bi onudio rast i ja?i proizvod i svjedo?anstva bez ikakvih slika ljudi koji su imali koristi od toga.

Pratite, me?utim, nemojte tr?ati kada ste gotovi. Chasing nakon je prakti?ki sve rirodne reakcije za novake. Pogotovo u po?etku kada vam nedostaje netko u vašoj organizaciji ili opcije kupnje. Dobit ?ete zainteresiranog pojedinca nakon što ih nastavite kako biste ih zadržali dok djelujete dok vas vaša “zlatna guska” koja vas posjeti stvara bez troškova. lijed je vrlo važan, ali ne potjerajte gra?ane. Jedna jednostavna metoda za izbjegavanje ovog bi trebao biti da ga pogledate kao što je ovaj, vi ste u posjetu odlu?ite razgovarati s 100-200-300 ljudi prije nego što prona?ete re-ukrašavanja. ljudi za suradnju na. Nemate kako biste mogli prevrtati bilo koju pojedina?nu osobu ili odre?ene ljude. Potvrdite ih ili ih diskvalificirajte i preselite u potragu za osobom.

Velik broj umirovljenika, uklju?uju?i i tatu, upravo su poput onih djeteta. Ljudi koji su radili više od 30 godina s tvrtkom, tvrtka je bankrotirala, divlja trgovina dioni?arima Zlatne guske silazi i iznenada nema znaka da su ikada bili tamo ili su bili uobi?ajeni. Oni su financijski i emocionalno opustošeni. Kao bespomo?ni dok su djeca bila na plaži, gledaju?i glatki pijesak, gdje se neko? nalazio zadivljuju?i umjetni?ki rad.

Od tog vremena, Schilling je postavio zapanjuju?e 83 kompletne igre, s deset u prvoj sezoni kao starter. Njegov najviši iznos u toj kategoriji bio bi smiješan 15 u 1994. To je gotovo polovica njegovih po?etaka za tu sezonu, a tijekom svoje karijere dovršio je gotovo dvadeset odsto igara nedugo nakon što je po?eo. To je nedoku?ivo.

Broj grla je rijetko snimljen tijekom bušenja ognjišta, oko toga je vjerojatno. Molio sam za tim “sveznatim” zvonom kako bi brzo zvonila, prije nego što je netko sanjao o pokretanju grofa. Ako je Jeff otkrio nedostaje, sve ?e biti izgubljeno. Sve ?isto zvono zazvonilo je u prili?no kratkom redu i glavna je kriza sprije?ena. ne bi bilo glave ovisne.